KUMPULAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER 2 SEKOLAH DASAR (SD)

Share on :
KUMPULAN 
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER 2
SEKOLAH DASAR (SD)
A. Soal UTS

Kelas II (Dua)
a. Bahasa Indonesia
b. IPA
c. IPS
d. PKn
e. SBK
f. MatematikaKelas III (Tiga)
a. Agama
b. Bahasa Indonesia
c. IPA
d. IPS
e. PKn
f. SBK
Kelas IV (Empat)
a. Agama
b. Bahasa Indonesia
c. IPA
d. IPS
e. PKn
f. SBK
g. Karawitan
f. Matematika


B. Kisi-kisi
a. KelasII
b. KelasIII
c. KelasIV

0 komentar on KUMPULAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER 2 SEKOLAH DASAR (SD) :

Post a Comment and Don't Spam!